Tudta-e, hogy hogyan változnak az ingatlant érintö adó és illetéktörvények ?Untitled Document

Ingatlan értékesítése után keletkezett jövedelem adózási szabályai

Az ingatlan értékesítéséböl származó bevétel adóköteles, melynek mértéke, az így keletkezett jövedelem 16%-a.
A jövedelemszerzés idöpontja:

Ingatlanok esetén (lakás, üzlethelyiség, garázs, stb.), továbbá az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett vagyoni értékü jog (pl.: haszonélvezet) megszerzése idöpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor az erröl szóló érvényes szerzödést, okiratot, határozatot a Földhivatalhoz benyújtották.
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre nem kötelezett vagyoni értékü jog szerzési idöpontjának, az erröl szóló okirat keltét kell tekinteni. Öröklés esetén, az hagyaték megnyíltának napja (jogeröre emelkedése) a szerzés idöpontja.
A keletkezett jövedelem kiszámítása:
Az ingatlan értékesítéséböl származó jövedelem kiszámításakor, a keletkezett bevételböl le kell vonni azokat a kiadásokat, melyek az értékesített ingatlan megszerzésével és eladásával összefüggésben felmerültek.
Levonható kiadások:
az ingatlan szerzésre fordított összeg (pl.: vásárlás esetén vételár, öröklésnél a hagyatéki eljárásban meghatározott forgalmi érték, stb.),
az ingatlan megszerzésével és eladásával kapcsolatban felmerült kiadás (megfizetett illeték, ügyvédi költség, ingatlanközvetítöi jutalék, hirdetési költség stb.),
az értékesített ingatlanon idöközben elvégzett értéknövelö beruházások költsége (bövítés, komfort fokozat növelés, korszerüsítés stb.).
Fontos, hogy a költségek csak akkor számolhatóak el, ha azok számlával, vagy más okirattal igazoltak.
Lakás, lakóingatlan esetén, a levonások után fennmaradó jövedelem tovább csökkenthetö:
0 százalékkal, a szerzés évében és az azt követö évben,
10 százalékkal, a szerzés évét követö második évben,
40 százalékkal, a szerzés évét követö harmadik évben,
70 százalékkal, a szerzés évét követö negyedik évben.

A szerzés évét követö ötödik évtöl a lakóingatlan eladásából származó jövedelem adómentes, így a 2012 -ben eladott lakás után nem kell adót fizetni, ha azt 2007-ben, vagy korábban szerezte.
/Tovább csökkenti az adóalapot, ha az értékesítésböl származó jövedelmet (vagy annak egy részét) a magánszemély 2 éven belül saját maga, közeli hozzátartozója, élettársa részére idösek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló intézményben biztosított féröhely - visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélküli - megszerzésére használja fel./
Nem lakóingatlanok (pl.: üzlethelyiség, iroda, garázs stb.) esetén a levonások után fennmaradó adóalap tovább csökkenthetö: 10 %-al, ha az értékesített nem lakóingatlant az eladást megelözö hatodik évben szerezte,
20 %-al, ha az értékesített nem lakóingatlant az eladást megelözö hetedik évben szerezte,
...és minden további évben 10-10 százalékkal, így ha a nem lakóingatlan értékesítése a szerzést követö 15. évben, vagy késöbb történik, akkor nincs adózási kötelezettség.

Januártól több illeték terheli a lakásvételt

2013. január 17. 07:54

Januártól emelkedik a lakásvásárlások illetéke, egyszerűsödik viszont a helyzet öröklés és ajándékozás esetén, az illeték-elöleg pedig megszűnt.

Forrás: www.ingatlanhirek.hu

 

Január elsejétől hatályba léptek az illetéktörvény módosításai is, amelyek összességében egyszerüsödést hoznak több ponton, ugyanakkor megszűnnek illetékkedvezmények – írja az RSM DTM blogjában Szücs Bálint ügyvéd, adószakértő partner.

A legszembetünöbb és talán legkényesebb változás a lakások forgalmi értékének első 4 millió forintjára jutó kedvezményes, 2 százalékos illetékkulcs eltörlése. A jövöben tehát a lakások visszterhes vagyonátruházási illetéke egységesen 4 százalékos lesz. Ez 80 ezer forint többlet költségvetési bevételt, illetve a vevő számára ennyi költségtöbbletet jelent minden egyes lakásvásárlás során, ha a forgalmi érték a 4 millió forintot eléri vagy meghaladja, ami az esetek jelentös részében elmondható.

Egyszerüsödnek az öröklés és az ajándékozási illeték kulcsai, a korábbi családi kapcsolaton és forgalmi értéken alapuló progresszív rendszer helyett általánosan 18 százalékos, lakástulajdon és lakástulajdonhoz kapcsolódó jogok esetében 9 százalékos kulcsot kell alkalmazni 2013-tól.

A 35 éven aluliak első lakásvásárlásához kapcsolódó kedvezmény több oldalról is bövül. A továbbiakban a kedvezmény már a 8 millió forint forgalmi értéket meghaladó lakások esetén is igénybe vehetö, ha a forgalmi érték a 15 millió forintot nem haladja meg. A fizetendö illeték 50 százalékának elengedése sem korlátozódik 40 ezer forintra, a kedvezményt 15 millió forintig a teljes forgalmi értékre alkalmazni lehet. Ez teljes körü kihasználás esetén 300 ezer forint megtakarítást is jelenthet az elsö lakását megszerző fiatalnak.

Az öröklési illetékmentességek kapcsán elönyös módosítás, hogy a túlélö házastárs már nem csak a haszonélvezeti és használati jogot szerezheti meg illetékmentesen, hanem állagörökösként is mentesül az illeték lerovása alól.

Kedvező és ésszerű változás történt a cserepótló vétel szabályozásában. A föszabály továbbra is él, tehát lakástulajdon cseréje vagy olyan módon történö vásárlása esetén, amikor a vételt megelözö vagy azt követö egy éven belül másik lakástulajdon értékesítésére is sor kerül, az illeték alapja a lakástulajdonok forgalmi értékének a különbözete. Január elsejétől viszont már nem kell illetéket fizetni, ha a vásárolt lakás forgalmi értéke az eladott lakás forgalmi értékénél kisebb.
Érdekességeket és hasznos tudnivalókat küldünk Önnek!

Íratkozzon fel Ön is hírlevelünkre!

Adja meg e-mail címét, és mi rendszeresen értesítjük a legfontosabb tudnivalókról!

E-mail: